Malin Jarvius

1:e forskningsing vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

E-post:
malin.jarvius[AT-tecken]medsci.uu.se
Telefon:
018-6170466
Fax:
018-519237
Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 61, 3tr, 4tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.