Organisation och personal

Carlos Moyses Graca Araujo

forskare vid Institutionen för fysik och astronomi, Materialteori

E-post:
moyses.araujo[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3238
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Lead paragraph

Mina kurser

Biografi

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Biography

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.