Organisation och personal

Arne Wolfbrandt

forskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
Arne.Wolfbrandt[AT-tecken]Angstrom.uu.se
Telefon:
018-471 5824
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Akademiska meriter: PhD

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.