Jennie Saglam

ekonom vid Institutionen för kemi - Ångström, Verksamhetsstöd

E-post:
jennie.saglam[AT-tecken]kemi.uu.se
Telefon:
018-471 3770
Mobiltelefon:
070-1679606
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 538
751 21 Uppsala

Kort presentation

Civilekonom

Akademiska meriter: civ.ek.

Mina kurser

Biografi

Polymerkemi 13940

Budget, Prognos, Finansiella analyser, Månadsstängning, Ekonomisk rapportering och Bokslut.

Institutionens EU-projekt

Budget, Prognos, Finansiella analyser, Månadsstängning, Ekonomisk rapportering och Bokslut.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.