Organisation och personal

Karolina Wiell

doktorand vid Ekonomisk-historiska institutionen

E-post:
Karolina.Wiell[AT-tecken]ekhist.uu.se
Telefon:
018-471 7315
Besöksadress:
Ekonomikum, Kyrkogårdsg. 10
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Biografi

Forskningsintressen

Från bakteriologi till hygienism och förändrad syn på personlig hygien.

Under perioden 1920 till 1940 byggdes flera tusen offentliga badstugor där allmänheten mot en liten peng kunde gå för att tvätta sig. Liknande byggnation har vare sig skett tidigare eller senare i vår historia. För att förstå hur detta fenomen uppstått och vilka de bakomliggande faktorerna är försöker jag med hjälpa av en process-tracing-liknande metod söka mig bakåt och utifrån bakteriernas upptäckt och det svenska samhällets förändring tydliggöra hur hygienismen som ideologi uppstod, förankrades och förmedlades. Dessutom kommer jag att klargöra och studera vilka de viktigaste aktörerna var. Lika väl som vilka metoder och argument aktörerna använde sig av för att förmedla den förändrade synen på den personliga hygienen hos allmänheten.

CV

Utbildning
2002-03-01 Påbörjade mina doktorandstudier, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala universitet.
1993- 2001 Magisterstudent; Geografi (innefattar både kulturgeografi, samhällsgorgrafi, naturgeografi och GIS), U-landskunskap, Historia och Ekonomisk-historia, Uppsala universitet
1994-1995 ERASMUS-student i Human Geography, Leicester University, England

Akademiska åtaganden och nätverk
2009/10 Ordförande i institutionens doktorandförening

2009/10 Ordinarie ledamot i institutionsstyrelsen

2010/11 Suppleant i institutionsstyrelsen

Sedan hösten 2009 är jag ett utav två skyddsombud på institutionen

Deltar i följande nätverk: Medicinhistoriskt seminarium, Forum för humanistisk-samhällsvetenskaplig hälsoforskning samt Idrottshistoriska seminariet

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.