Henrik Sjöstrand

universitetslektor vid Institutionen för fysik och astronomi, Tillämpad kärnfysik

E-post:
henrik.sjostrand[AT-tecken]physics.uu.se
Telefon:
018-471 3329
Mobiltelefon:
073-3130466
Besöksadress:
Rum Å13164 Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Programansvarig för Energisystemprogrammet. (www.energisystem.nu)

Forskar inom kärndata och dess tillämpningar så som kärnkraft och fusion.

Undervisar inom kärkraft och Monte Carlo metoder.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.