Organisation och personal

Louise Nilsson

forskare vid Litteraturvetenskapliga institutionen

E-post:
Louise.Nilsson[AT-tecken]littvet.uu.se
Telefon:
018-471 6186
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv 3 P
Postadress:
Box 632
751 26 UPPSALA

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Biografi

Presentation & forskningsintressen

Mitt namn är Louise Nilsson och jag är sedan våren 2011 knuten till Litteraturvetenskapliga institutionens avdelningar för Litteratursociologi och avdelningen för retorik. Jag har tidigare varit yrkesverksam som fotograf, men även frilansjournalist och har till viss del arbetat inom radio. Våren 2010 disputerade jag med avhandlingen Färger, former och ljus: Svensk reklam och reklampsykologi, 1900-1930. Jämte avhandlingens reklamhistoriska inriktning har jag specialiserat sig på samtida populärkultur, film och medier. Min forskning är inriktad på västerländsk kontext, med tonvikten på svenska och amerikanska förhållanden.

Under 2011-2012 kommer jag att vara gästforskare vid Harvard University för att bedriva forskning för projektet War Photography and the Media. Intersections of News, Entertainment and Visual Culture Since 1939 och projektet Global Spaces for Consumption. Projektet War Photography and the Media undersöker hur krig gestaltats visuellt i västvärldens medielandskap och arbetar med ett komparativt perspektiv som jämför svenska och amerikanska medier. Projektet undersöker såväl fiktiva gestaltningar som olika nyhetsmediers rapportering, för att problematisera gränsen mellan underhållning och nyheter. Projektet Global Spaces for Consumption studerar skapandet av globala konsumtionsrum i samtiden med fokus på dagens filmindustri och populärkultur.

Forskningsintressen

Film, populärkultur, reklam och produktplacering i medier, litteratur och marknadsföringsstrategier, krigsfotografiets historia, krigsgestaltningar i västerländska media och underhållningsindustri.

Pågående forskning

Böcker

  • War Photography and the Media: Intersections of News, Entertainment & Visual Culture Since 1945
  • Global Spaces for Consumption: Film, Cities and Media

Artiklar

  • ”The Great War in the Media Landscape. News and Entertainment”, antologibidrag
  • ”Kriget som underhållning. Förintelsen, andra världskriget och nazism i svensk populärkultur”, antologibidrag

Utbildning

Fil.Dr. Uppsala universitet, Institutionen för Idé- och lärdomshistoria, 2010
Fil.Mag. Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, 2001
Fil.Kand. Sociologi med kultursociologisk inriktning, Gävle Högskola, 2000
Fil.Kand. Religionskunskap, Gävle Högskola, 1998

Undervisningsintressen & specialområden

Reklam-, medie- och teknikhistoria
Krigsfotografins historia
Religion/religionshistoria nya religiösa rörelser, livsåskådningar
Religion i relation till vetenskap och filosofi
Religion och populärkultur

Pedagogisk meritering

Inom ramarna för undervisning har jag arbetat som seminarieledare, föreläsare och handledare. Jag har erfarenhet av att handleda projektarbeten som utförts inom ramarna för grupparbeten, såväl som individuella uppsatser. Jag har undervisat vid avdelningen för Retorik vid Institutionen för litteraturvetenskap, Idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet, Centre for Environmental Studies (Cemus), Uppsala universitet och på programmet för Science and Technology Studies (STS), vid Uppsala universitet. Jag har även vana av att hålla populära föredrag och har hållit offentliga föreläsningar i både USA och Sverige.

Publikationer, urval

Färger, former, ljus. Svensk reklam och reklampsykologi, 1900-1930 (Uppsala, 2010).

”Absolute Hunk. Vodkaflaskans väg i amerikansk teveunderhållning”, i Jenny Lee, Roger Qvarsell, Ulrika Torell (red), Burkar, påsar och paket. Förpackningarnas historia i vardagens konsumtionskulturer (Stockholm, 2010)

”Säljande teknik i Hollywood: Science Fiction film som konsumtionsprodukt och arena religiös reflektion”, i Michael Godhe, Jonas Ramström (red), Möjliga Världar: Tekniken, vetenskapen och Science Fiction (Stockholm, 2010)

”En underhållande död: Seriemördaren som nöjesikon”, i Louise Nilsson, Mathias Persson (red), Den mediala döden: Idéhistoriska variationer (2008).

”Hurt, Agony, Pain – Love it: Dödens estetik i populärkultur och massmedia”, Valör: Konstvetenskapliga studier 2 (2008).

”En grön och gudomlig dryck: Receptionen av asiatiskt te i svensk konsumtionskultur och populär hälsodiskurs”, i Sven Widmalm (red), Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria (2005).

Föredrag

Föreläsning, “Swedish Advertising, American Methods and Advertising Psychology, 1910-1930”, på kursen Global Advertising, Department for Advertising, College of Media Studies, University of Illinois, 2 November 2010, Champaign-Urbana, USA.

Offentligt föredrag, “Marketing Scandinavia and Europe to a Global Consumer: Product Packaging, Movies, and a little bit about IKEA “, hos European Union Center/College of Media Studies, University of Illinois, 3 November 2010, Champaign-Urbana, USA.

Föredrag, presentation avhandlingsarbete, Institutionen för Idéhistoria, Centrum för kulturvetenskaper, Lund Universitet, 23 september 2010, Lund, Sverige.

Föredrag, ”Svensk reklam och reklampsykologi, 1900-1930”, Nordiskt forum för bokhistoria, Institutionen för Kulturvetenskaper, Lund Universitet, Lund, Sverige, 13 oktober 2010.

Föredrag vid Mejan Labs, i samarbete med Kungliga konsthögskolan och Kungliga akademien för den Fria
Konsterna. ”Science Fiction: Kommersiell kultur & existentiell reflektion”. Föredraget hölls i anslutning till den
pågående utställningen ”Beyond Future”, 1 oktober 2008, Stockholm, Sverige.

Projektpresentation, avhandlingsarbete, Scandinavian Department, UC Berkeley, Kalifornien, april 13, 2007, Berkeley, USA

Konferensföredrag, “A Craving Body Machine: Technology, Perception and Modern Consumption, 1910-1930”, Society for the Advancement of Scandinavian Study's international conference, 26-27 April, 2007, Davenport, Illinois, USA.

Konferensföredrag, “AB Banankompaniets reklamkampanj, 1920-1930”, ACSIS – Cultural Studies in Sweden, Nationell forskningskonferens, 13-15 June 2005, Norrköping, Sverige.

Samarbeten, gästforskarvistelser

Deltar i det av Riksbankens Jubileumsfond stödda Nätverk för studiet av första världskriget i Norden, pågående sedan 2009.

Gästforskare, Scandinavian Department, UC Berkeley, California, USA, 2006-2007.

Deltog i nätverket Industrial Heritage and Societies in Transition, Nordiskt-Baltiskt samarbete, finansierat av STINT, The Swedish Foundation for International Cooperation in Research and Higher Education, 2001-2006

Deltog i nätverket Teknik, Industri och Kulturarv (TIK), tvärvetenskapligt nätverk för doktorander, 2002.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.