Organisation och personal

Sven Olofsson

forskare i ekonomisk historia vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF)

E-post:
sven.olofsson[AT-tecken]ibf.uu.se
Telefon:
018-471 6524
Besöksadress:
Trädgårdsgatan 18
Postadress:
Box 514
751 20 UPPSALA

Kort presentation

Disputerade i historia hösten 2011. Har för närvarande en post-doc tjänst i projektet Koppar i den tidigmoderna världen. En komparativ studie av arbete och vardagsliv i Falun och Røros. Min forskning fokuserar på Falun, dels hur kopparens varukedja såg ut och marknaden för koppar och mässing under 1700-talet och dels på effekterna av förändringarna som Stora Kopparberg genomgick under denna period i samband med den kraftiga nedgången i kopparproduktion.

Akademiska meriter: gymnasielärarex.

Nyckelord: socialhistoria social history socialt kapital financial history networks historia material culture 18th century markets monetary history economic history handelshistoria social networks family and kinship studies history everyday politics everyday life industrial networks historical materialism

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.