Alexander Holroyd

gästprofessor vid Matematiska institutionen

E-post:
alexander.holroyd[AT-tecken]math.uu.se
Besöksadress:
Lägerhyddsvägen 1, Hus 1, 6 och 7
Postadress:
Box 480
751 06 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Home page: aeholroyd.org

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.