Vo Thanh Duoc

gästdoktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik, MST

E-post:
thanhduoc.hust[AT-tecken]gmail.com
Telefon:
070-2221461
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.