Michael Wallgren Fjellander

projektassistent vid Institutionen för informationsteknologi, Amanuens & projektassistent

Telefon:
018-471 3464
Besöksadress:
Rum POL 2103 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.