Organisation och personal

Alexandra-Georgiana Moise

gästdoktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
MOISE_GEO_ALEXA[AT-tecken]yahoo.com
Mobiltelefon:
+40-74 9107889
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.