Jenny de Raadt

enhetschef vid HR-avdelningen, HR-enhet MedFarm

E-post:
jenny.deraadt[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 7264
Mobiltelefon:
070-6114242
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jenny de Raadt arbetar som Enhetschef för HR-enhet MedFarm. Jenny har under de senaste 12 åren arbetat framför allt som chef inom vård och omsorg. Hon har bland annat varit avdelningschef på Akademiska sjukhuset, enhetschef inom Uppsala kommun (socialtjänsten, socialpsykiatrin, neuropsykiatrin) samt arbetat som HR-specialist och projektledare.

Jenny hittar du i Segerstedthuset, plan 2.

Nyckelord: rekrytering hr kompetensutveckling arbetsmiljö arbetsrätt rehabilitering friskvård medling indivi chef hr-chef medfarm lika villkorsfrågor lika villkorsombud

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.