Organisation och personal

Nabila Rehman

gästprofessor i indologi vid Institutionen för lingvistik och filologi

Telefon:
018-471 6864
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 H
Postadress:
Box 635
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.