Laya Joseph

forskningsassistent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

Telefon:
018-471 7736
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

forskningsassistent vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
laya.joseph[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Ångström, Institutionen för teknikv
Box 534
75121 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.