Amanda Gräns

administrativ assistent vid HR-avdelningen, HR-enhet TekNat

E-post:
amanda.grans[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 3523
Mobiltelefon:
070-4250698
Besöksadress:
Dag Hammarskjöldsväg 7
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.