Organisation och personal

Frank de Konink

gäststudent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
f.dekonink[AT-tecken]student.fontys.nl
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.