Organisation och personal

Philipp Gaiser

gäststudent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
philipp.gaiser.1994[AT-tecken]gmail.com
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

gäststudent vid Institutionen för kemi - BMC, Organisk kemi; Gogoll grupp

E-post:
philipp.gaiser[AT-tecken]kemi.uu.se
Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 576
75123 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.