Organisation och personal

Natalie Backman

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Signaler och System

E-post:
backman.natalie[AT-tecken]gmail.com
Mobiltelefon:
073-0321968
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.