Umar Harif Ramadhani

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik

Mobiltelefon:
076-5656554
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.