Organisation och personal

Joakim Adolfsson

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

amanuens vid Institutionen för geovetenskaper, Naturresurser och Hållbar utveckling

E-post:
joakim.adolfsson[AT-tecken]geo.uu.se
Besöksadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala
Postadress:
Villavägen 16
75236 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.