Organisation och personal

Annika Jonasson

biomedicinsk analytiker vid Institutionen för medicinska vetenskaper, Cancerfarmakologi och beräkningsmedicin

Besöksadress:
Akademiska sjukhuset, Ing. 61, 3tr, 4tr
Postadress:
Akademiska sjukhuset, Ing.40, 5 tr
751 85 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.