Leyla Belle Drake

doktorand vid Institutionen för idé- och lärdomshistoria

E-post:
leyla.belle.drake[AT-tecken]idehist.uu.se
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postadress:
Box 629
751 26 UPPSALA

Kort presentation

Jag är doktorand sedan hösten 2018. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag kulturella föreställningar, historiesyn och professionell självuppfattning i samtida svenska krigsbrottsmål. Mitt projekt bedrivs inom ramarna för Engaging Vulnerability, ett mångvetenskapligt forskningsprogram vid Institutionen för kulturantropologi.

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.