Zaruhi Baghdasaryan

forskningsassistent vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Socialmedicin/CHAP

E-post:
zaruhi.baghdasaryan[AT-tecken]pubcare.uu.se
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3, Uppsala
Postadress:
Box 564
751 22 Uppsala

Kort presentation

Min bakgrund är inom Arabiska studier (B.A.), Internationella relationer (M.A.) och Mellanösternstudier (M.A.). Som forskningsassistent hos CHAP ingår jag i ett projekt baserat på metoden Teaching Recovery Techniques (TRT) som syftar till att ge psykologiskt stöd till ensamkommande flyktingbarn i Sverige. Mina uppgifter omfattar kvalitativ och kvantitativ insamling och analys av data, rapportskriving och presentation av forskningsresultat i olika sammanhang.

Nyckelord: • migration and integration • refugee studies • social theory and social change • cultural analysis • citizenship studies

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.