Organisation och personal

Johannes Hjalmarsson

arvodist vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

Mobiltelefon:
076-5620149
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.