Organisation och personal

Rita Baumgartner

universitetsadjunkt vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Vårdvetenskap

Telefon:
018-471 6645
Besöksadress:
BMC, Husargatan 3
Postadress:
Box 564
751 22 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.