Organisation och personal

Lyna Alami Schmid

ekonom vid Institutionen för moderna språk

Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

ekonom vid Institutionen för ABM

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
751 26 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.