Lyna Alami Schmid

ekonom vid Institutionen för moderna språk

E-post:
lyna.alami-schmid[AT-tecken]moderna.uu.se
Telefon:
018-471 1331
Besöksadress:
Engelska parken, Thunbergsv. 3 L
Postadress:
Box 636
751 26 UPPSALA

ekonom vid Institutionen för ABM

E-post:
lyna.alami-schmid[AT-tecken]abm.uu.se
Telefon:
018-471 1331
Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsv. 3H
751 26 Uppsala
Postadress:
Box 625
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.