Fatemeh Johari

doktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Byggteknik

E-post:
Fatemeh.Johari[AT-tecken]angstrom.uu.se
Mobiltelefon:
072-5498972
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.