David Sörell

Extern konsult vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

Mobiltelefon:
070-2197242
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.