Hui Xiong

gästforskare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
huixiong[AT-tecken]hust.edu.cn
Telefon:
018-471 3133
Mobiltelefon:
073-7025367
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.