Organisation och personal

Ana Boita

projektassistent vid Musicum

Besöksadress:
Observatorieparken
Kyrkogårdsgatan 4
753 12 Uppsala
Postadress:
Kyrkogårdsgatan 4
753 12 UPPSALA

projektassistent vid Körcentrum

Besöksadress:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postadress:
Box 638
751 26 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.