Edris Tavoosi

amanuens vid Institutionen för informationsteknologi

E-post:
edris.tavoosi[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.