Erik Jönsson

universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen

E-post:
erik.jonsson[AT-tecken]kultgeog.uu.se
Besöksadress:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
621 57 Visby
Postadress:
Uppsala universitet, Campus Gotland
621 67 Visby

Kort presentation

Jag är universitetslektor som från och med hösten 2018 undervisar på Campus Gotland. Min forskning befinner sig i snittet mellan politisk ekologi, teknik- och vetenskapsstudier och framtidsstudier. För tillfället är jag här främst fokuserad på ett Formas-finansierat forskningsprojekt som berör de forskningsmiljöer och framtidsvisioner som vuxit fram kring det bioteknologiska fältet "cellbaserat jordbruk". Under 2018-2019 inleder jag dock ett nytt projekt om social hållbarhet i Malmö.

Akademiska meriter: FD

Mina kurser

Forskning

Publikationer i urval

Jönsson, E. & Holgersen, S. (2017) Spectacular, realisable and ‘everyday’: Exploring the particularities of sustainable planning in Malmö. CITY 21(3-4): 253-270

Carton, W., Jönsson, E. & Bustos, B. (2017) Revisiting the 'subsumption of nature': resource use in times of environmental change. Society and Natural Resources 30(7): 789-796

Jönsson, E. (2017) On Resurrected Nuggets and Sphincter Windows: Cultured meat, art, and the discursive subsumption of nature. Society and Natural Resources 30(7): 844-859

Jönsson, E. (2017) Att ta djuret ur ekvationen: bioteknik, entreprenörsaktivism och köttets politiska ekologi. In: Jönsson, E. & Andersson, E. (eds.) Politisk Ekologi: om makt och miljöer Lund: Studentlitteratur, 305-332.

Jönsson, E. & Andersson, E. (2017) Politisk ekologi: en produktiv spretighet? In: Jönsson, E. & Andersson, E. (eds.) Politisk Ekologi: om makt och miljöer Lund: Studentlitteratur, 13-43.

Andersson, E. & Jönsson, E. (2017) Avslutning: det personliga är politisk-ekologiskt. In: Jönsson, E. & Andersson, E. (eds.) Politisk Ekologi: om makt och miljöer Lund: Studentlitteratur, 361-368.

Jönsson, E. (2016) Anthropocene ambiguities: Upscale golf, analytical abstractions, and the particularities of environmental transformation. In: Huijbens E. and Gren, M. (eds.) Tourism and the Anthropocene. London: Routledge, 152-169.

Jönsson, E. (2016) Trump in Scotland: a study of power-topologies and golf-topographies. International Journal of Urban and Regional Research. 40(3): 559-577

Jönsson, E. (2016) Benevolent Technotopias and Hitherto Unimaginable Meats: tracing the promises of In Vitro Meat. Social Studies of Science 46(5): 725-748

Jönsson, E. (2016) The Nature of an Upscale Nature: Bro Hof Slott Golf Club and the Political Ecology of High-End Golf. Tourist Studies 16(3): 315–336

Jönsson, E. (2015) Brogård backwards: The high-end golf landscape, and the morphology of manorial space. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 97(4): 309-324

Jönsson, E. & Baeten, G. (2014) “Because I am who I am and my mother is Scottish”: neoliberal planning and entrepreneurial instincts at Trump International Golf Links Scotland. Space and Polity 18(1): 54-69

Jönsson, E. (2014) Contested expectations: Trump International Golf Links Scotland, polarised visions, and the making of the Menie Estate landscape as resource. Geoforum, 52: 226-235

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.