Organisation och personal

Sara Auguste

gäststudent vid Institutionen för teknikvetenskaper, Nanoteknologi och funktionella material

E-post:
sara.auguste[AT-tecken]viacesi.fr
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.