Maria Rasmusson

universitetslektor vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

E-post:
maria.rasmusson[AT-tecken]edu.uu.se
Besöksadress:
von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 2136
750 02 Uppsala

Kort presentation

Har arbetat som lärarutbildare sedan 2001 och undervisar i kurser inom läs- och skrivutveckling och kurser i didaktik med inriktning mot flerspråkighet och nyanländas lärande. Disputerade 2015 med en avhandling som heter "Det digitala läsandet. Begrepp, processer och resultat". Har arbetat med läsförståelse och det digitala provet i PISA 2008-2016. Forskningsintressen: läsförståelse, inter-/ transkulturalitet, literacy, storskaliga undersökningar, kvantitativa analysmetoder, PISA, PIAAC

Nyckelord: flerspråkighet läsförståelse literacy interkulturalitet kvantitativa analyser storskaliga undersökningar

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.