Organisation och personal

Emma Nygårds

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
Emma.nygards.5242[AT-tecken]student.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.