Organisation och personal

George Georgethomas

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
gtom9999[AT-tecken]gmail.com
Telefon:
018-471 7234
Mobiltelefon:
072-0263432
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.