Organisation och personal

Abdul Basit Radmanesh

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Elektricitetslära

E-post:
abdbst[AT-tecken]gmail.com
Mobiltelefon:
070-0384214
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.