Organisation och personal

Maria Fernanda Vieira Rocha

gästdoktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

E-post:
mfvrocha[AT-tecken]yahoo.com.br
Mobiltelefon:
076-9632489
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.