Organisation och personal

Aureo Abreo Junior

gästdoktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad mekanik

E-post:
AureoAbreujr[AT-tecken]gmail.com
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.