Organisation och personal

Claudia Coll Mora

assistent vid Institutionen för ekologi och genetik, Limnologi

Mobiltelefon:
076-9484545
Besöksadress:
Evolutionsbiologiskt centrum (EBC)
Norbyv. 18 D
75236 Uppsala
Postadress:
Norbyv. 18 D
75236 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.