Organisation och personal

Joel Axelsson

arvodist vid Institutionen för teknikvetenskaper, Industriell teknik

E-post:
axelsson_joel[AT-tecken]hotmail.com
Mobiltelefon:
076-8856020
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.