Organisation och personal

Heidi Kaisvuo

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Tillämpad materialvetenskap

E-post:
Heidi.Kaisvuo[AT-tecken]student.tut.fi
Mobiltelefon:
+358-50 4663023
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.