Organisation och personal

Karolina Svenssson

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Mikrosystemteknik

Mobiltelefon:
070-9932160
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.