Organisation och personal

Johan Olsson

arvodist vid Institutionen för teknikvetenskaper, Administration och service

Mobiltelefon:
076-8231057
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.