Organisation och personal

Emil Jansson

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
janssonemil5[AT-tecken]gmail.com
Mobiltelefon:
070-2663760
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.