Organisation och personal

Anna-Lena Klingler

gästdoktorand vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets fysik

E-post:
anna-lena.klingler[AT-tecken]isi.fraunhofer.de
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsv. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.