Organisation och personal

Halimeh Vaheid

gäststudent vid Institutionen för fysik och astronomi, Kärnfysik

E-post:
halime.vahid[AT-tecken]physics.uu.se
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 516
751 20 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.