Organisation och personal

Marika Gugole

examensarbetare vid Institutionen för teknikvetenskaper, Fasta tillståndets elektronik

E-post:
gugolemarika93[AT-tecken]gmail.com
Mobiltelefon:
072-5645729
Besöksadress:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen. 1
Postadress:
Box 534
751 21 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.