Sophie Belton

administrativ assistent vid Studentavdelningen, Internationella kansliet

E-post:
sophie.belton[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 2293
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

administrativ assistent vid Avdelningen för internationalisering, Enheten för internationell mobilitet

E-post:
sophie.belton[AT-tecken]uadm.uu.se
Telefon:
018-471 2293
Besöksadress:
Segerstedthuset, Dag Hammarskjölds väg 7
Postadress:
Box 256
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.